Діяльність

Основні функції та напрямки діяльності ДП “НДІННП “МАСМА”

- виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень, науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт;

- надання науково-технічних послуг, маркетингових (в тому числі цінові дослідження) та виконання інших робіт, пов’язаних з одержанням наукових і науково-технічних знань та доведення їх до стадії практичного використання для забезпечення потреб нафтопереробки і нафтохімії.

 

Практичні роботи:

- проведення випробувань ПММ на відповідність їх показників якості вимогам нормативних документів та здійснення арбітражних, кваліфікаційних та експлуатаційних випробувань ПММ, надання рішення про допуск до застосування, проведення експертного та науково-технічного супроводження при провадженні;

- розроблення рекомендацій із заміни імпортних ПММ на продукцію вітчизняного виробництва;

-  проведення випробувань з визначення фізико-хімічних показників альтернативних палив та їх компонентів (в т.ч. біоетанолу) та надання експертного висновку щодо наявності ознак альтернативного палива;

- розробка та внесення змін до нормативних технічних документів з регламентування вимог до виробництва, контролювання якості, транспортування, приймання, зберігання, експлуатації, регенерації ПММ;

розроблення заходів з удосконалення паливно-мастильного господарства підприємств та виконання робіт з уніфікації діючого асортименту паливно-мастильних матеріалів (ПММ);

- виконання науково-дослідних робіт з розроблення та застосування нових високоякісних ПММ та удосконалення рецептур та технології виробництва існуючих ПММ.

- надання технічної допомоги у підготовці та проведенні заходів з підвищення кваліфікації фахівців, які працюють з ПММ;

- виконання маркетингових (цінових) досліджень ринку нафтопродуктів.