Про компанію

Інформаційна довідка

щодо науково-дослідного інституту ДП «НДІННП «МАСМА»

 

 1.1 Створення інституту Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 652 від 05.09.2013р. було прийнято рішення щодо створення Державного підприємства «Науково-дослідний інститут нафтопереробної та нафтохімічної промисловості «МАСМА» (ДП «НДІННП «МАСМА»), із необхідністю подальшого переоформлення та закріплення за ним функцій ДП «УкрНДІНП «МАСМА». Пунктом 3 Наказу визначено виконання ДП «НДІННП «МАСМА» функцій, пов’язаних із діяльністю Технічного комітету стандартизації ТК 38 «Стандартизація продуктів нафтопереробки та нафтохімії». Пунктом 4 Наказу встановлено, що ДП «НДІННП «МАСМА» є провідним державним підприємством у сфері нафтопереробки та нафтохімії, та виконує відповідні функції у цій галузі, зокрема: – здійснення діяльності у сфері забезпечення якості та безпечності нафтопродуктів; – технічне регулювання, стандартизація, сертифікація, метрологія, управління якістю; – фундаментальні та прикладні дослідження. При цьому новостворений інститут не має жодних зв’язків із фінансово-борговими питаннями старого інституту ДП «УкрНДІНП «МАСМА» та не являється його правонаступником. В створеному підприємстві працює багато фахівців ДП «УкрНДІНП «МАСМА».

1.2 Діяльність За два роки (2014-2015) науково-технічної діяльності новоствореного інституту  загальний обсяг виконаних робіт склав біля 13,5 млн. грн., з яких біля 7,5 млн. – це науково-технічні розробки та прикладні дослідження, решта – науково-технічні послуги. Чисельність працівників складає 30 осіб, серед яких 1 доктор наук та 3 кандидата наук. Працівники інституту брали участь у 3 науково-практичних конференціях  та 4 науково-технічних міжнародних конференціях, подано 3 заявки на видачу охоронних документів, опубліковано 15 наукових праць, у тому числі 4 статті в іноземних виданнях. Інститут виконує значний обсяг робіт з інформаційно-консультативного забезпечення діяльності органів державного управління (Кабінет Міністрів, Міненерговугілля, інші міністерства та відомства України, у т.ч. правоохоронні органи та фіскальна служба). За період існування інституту 2013-2016 рр. було надано  листів роз’яснень для Міненерговугілля в кількості 201 шт., для правоохоронних органів та фіскальної служби – 172 шт. Наказом Міненерговугілля від 29.04.2015 року № 263 ДП «НДІННП «МАСМА» визначено консультаційно-методичним центром з питань застосування «Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 року № 927 (далі – Технічний регламент). ДП «НДІННП «МАСМА» забезпечує  виконання низки нормативно-правових актів, в яких визначені заходи щодо впровадження та забезпечення виконання Технічного регламенту,     в тому числі створення системи моніторингу якості палива в Україні. Серед них наступні документи: - Угода  про асоціацію  між Україною та  Європейським Союзом  (Додаток ХХХ до Глави 6 “Навколишнє природне середовище” Розділу V “Економічне і галузеве  співробітництво”); - Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року, яке введено в дію Указом Президента України від 28 травня 2015 року №298/2015; -  План імплементації Директиви 98/70/ЄС Європейського Парламенту та Ради від          13 жовтня 1998 р. про якість бензину та дизельного палива та внесення змін і доповнень до Директиви Ради 93/12/ЄС, схвалений Розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 08.04.2015 року № 346-р; - План імплементації Директиви Ради 1999/32/ЄС від 26 квітня 1999 р. про зменшення вмісту сірки у деяких видах рідкого палива та внесення змін і доповнень до Директиви 93/12/ЄС, схвалений Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р.№ 164-р;            -  План заходів із застосування Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України  від 01.08.2014 року № 927. Згідно з Угодою  про асоціацію  між Україною та  Європейським Союзом у 2017 році в державі повинна функціонувати система  моніторингу за якістю палив відповідно до правил та вимог, які встановлені в національних стандартах ідентичних відповідним європейським стандартам: -       EN 14274:2013 «Пальне автомобільне. Оцінювання якості бензину і дизельного пального. Система моніторингу якості пального»; -       EN 14275:2013 «Пальне автомобільне. Оцінювання якості бензину і дизельного пального. Відбирання зразків палива з насосів роздрібного продажу та пістолетів заправних колонок на комерційних АЗС». До 2017 року необхідно забезпечити повне виконання Технічного регламенту та функціонування системи моніторингу за якістю палива в Україні та підготовку щорічних загальних звітів про результати моніторингу за якістю палива в Україні для  надання в Кабінет Міністрів України та  Європейську комісію. Звіти готуються за зимовий та літній період. На цей час для забезпечення застосування Технічного регламенту працюють необхідні механізми або знаходяться в стадії виконання. Ці механізми передбачені Планом заходів із застосування Технічного регламенту. ДП «НДІННП «МАСМА» створило робочу групу з організації моніторингу якості палив на ринку України, здійснило моніторинг (збір та аналіз) інформації щодо виконання Плану заходів із застосування Технічного регламенту та надіслало його результати до Міненерговугілля. ДП НДІННП «МАСМА» підготувало та Міненерговугілля звернулося до Мінекономрозвитку і наказом Мінекономрозвитку від 01.10.2014 року № 1179 був затверджений Перелік  національних стандартів, добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності палив вимогам Технічного регламенту. ДП «НДІННП «МАСМА» підготувало пропозиції щодо індикаторів виконання Програми підтримки секторальної політики за «Очікуваним результатом  3: Виконання вимог Технічного регламенту». ДП «НДІННП «МАСМА» неодноразово вносило Міненерговугілля  пропозиції щодо організації  та проведення  щоквартального моніторингу відповідності органів оцінки відповідності (органів сертифікації та випробувальних лабораторій)  вимогам, встановленим до них у чинних нормативно-правових документах. ДП «НДІННП «МАСМА» підготувало та надіслало до Міненерговугілля  проект постанови Кабінету Міністрів України  «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 927». На виконання окремого доручення Міністра енергетики та вугільної промисловості України від 29.01.2016 року №96/1-15-33 ДП «НДІННП «МАСМА» підготувало пропозиції щодо усунення порушень, які містить Мотивований висновок у справі ЕСS-5/13 Секретаріату Енергетичного Співтовариства ДП «НДІННП «МАСМА» надало в установленому порядку до Міненерговугілля пропозиції щодо: – розроблення та погодження  проекту змін до частини 6 статті 10 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції  щодо надання Кабінету Міністрів України повноважень стосовно  призначення органів державного ринкового нагляду (контролю); – підготовку та погодження проекту Постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року № 573 «Про затвердження переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності» в частині визначення Держспоживінспекції органом ринкового нагляду за дотриманням вимог Технічного регламенту; – внесення в установленому порядку змін до Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами, які  затверджені постановою Кабінету    Міністрів   України від 20.12.1997 року № 1442. За пропозиціями ДП «НДІННП «МАСМА» з Переліку продукції, що підлягає обов`язковій сертифікації в Україні, затвердженому наказом Держспоживстандарту від 01.02.2005 року №28 та зареєстрованому в Мінюсті 04.05.2005 року за №466/10746, були виключені бензини автомобільні та дизельні палива, які підпадають під  дію Технічного регламенту. ДП «НДІННП «МАСМА» спільно з фахівцями Асоціації «Об’єднання операторів ринку нафтопродуктів України» підготували зміну до «Інструкції з контролювання  якості нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» для подальшого розгляду заінтересованими підприємствами, забезпечення узгодження та супроводження проекту наказу. ДП «НДІННП «МАСМА» в установленому порядку  подавало пропозиції до Плану наукових та науково-технічних розробок в галузі паливно-енергетичного комплексу Міненерговугілля на 2014 -2015, 2015-2016 та 2016-2017 роки.     В зазначених пропозиціях Інститутом пропонувалось: -       проведення науково-дослідної роботи  щодо розроблення нормативного забезпечення  системи моніторингу якості палива; – розроблення  національних стандартів на методи  випробувань автомобільних палив, необхідних для впровадження Технічного регламенту; – розроблення національного стандарту на паливо пічне побутове та суднові палива, необхідних для впровадження Технічного регламенту; – розроблення  технічного регламенту  щодо вимог до палив моторних альтернативних.   ДП «НДІННП «МАСМА» підготувало проект Програми навчання спеціалістів  операторів ринку нафтопродуктів України.   Згідно з наказом Мінекономрозвитку України  № 726 від 18.06.2014 року ДП «НДІННП «МАСМА» виконує функції секретаріату ТК 38 “Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії”. ДП «НДІННП «МАСМА» розробило 8 проектів національних стандартів (ДСТУ), з яких: – двом стандартам надано чинності з 01.01.2016 наказом ДП «УкрНДНЦ» від 28.05.2015 № 45 (ДСТУ 7687:2015  «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови»); – справи чотирьох проектів знаходяться на перевірці в ДП «УкрНДНЦ», це стандарти на паливо автомобільне для дизельних двигунів, паливо автомобільне для бензинових двигунів, компоненти палива для бензинових двигунів – фракцію бензинову та добавку комплексну оксигенатну; – розроблено перші редакції 2-х стандартів – ДСТУ EN 15376  «Палива автомобільні. Етанол як складник бензину. Вимоги та методи випробувань» та настанови ДСТУ-Н «Палива автомобільні. Етанол як складник  бензину. Настанова щодо вимог  безпеки, охорони довкілля, маркування, пакування, транспортування, зберігання,  правил приймання та гарантій виробника». Для потреб Міноборони України та Держрезерву України ДП «НДІННП «МАСМА» розробило, узгодило та перевірило в ДП «Укрметртестстандарт» 2 технічних умов – на паливо дизельне довготривалого зберігання та бензин автомобільний А-80, які внесено до бази даних «Технічні умови України». Розроблено проект поправки  до ДСТУ 4796:2007 «Паливо авіаційне для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1. Технічні умови», узгоджено його із зацікавленими членами ТК 38 та подано до ДП «УкрНДНЦ» для  її опублікування  в установленому порядку. Розглянуто другу редакцію проекту «Технічного регламенту щодо вимог до авіаційних бензинів та палив для реактивних двигунів». Розглянуто та опрацьовано  звіт НДР (проміжний етап П) «Розробка проекту технічного регламенту щодо вимог до скраплених газів як альтернативи автомобільного  палива». ДП «НДІННП «МАСМА» без жодного фінансування виконує супровід справ 34 проектів ДСТУ та 2-х змін до ДСТУ, розроблених  старим інститутом ДП «УкрНДІНП «МАСМА», з яких: – для 17-ти  ДСТУ та 2-х змін до ДСТУ ДП «НДІННП «МАСМА»  забезпечило підготовку в установленому порядку проектів стандартів та їх прийняття Національним органом стандартизації України – ДП «УкрНДНЦ»; -  для 12 проектів стандартів, справи яких повернуті новому інституту Національним органом стандартизації  без розгляду у зв’язку з тим, що не була оплачена експертиза цих стандартів старим інститутом, ДП «НДІННП «МАСМА»  вирішує питання оплати експертизи; – 5 стандартів, справи яких також повернуті новому інституту, потрібно доопрацювати відповідно до нових версій європейських (EN) та міжнародних (ISO) стандартів. На момент подання справ до  ДП «УкрНДНЦ» старим інститутом (ще в 2010-2011 р.р.) відповідні стандарти EN та ISO, на базі яких розроблені національні стандарти, були чинними. ДП «НДІННП «МАСМА» розглянуто, перевірено та узгоджено 36 нормативних документів, розроблених іншими організаціями (серед них 1 ДСТУ, 3 зміни до ДСТУ,                 7 міждержавних стандартів, 21 ТУ та 3 зміни до ТУ).   Проведено  8 засідань технічного комітету ТК 38 (в режимі ОН-лайн) щодо: -  розгляду та опрацювання звіту НДР (проміжний етап П) «Розробка проекту технічного регламенту щодо вимог до скраплених газів як альтернативи автомобільного  палива»; -  розгляду другої редакції проекту Технічного  регламенту щодо вимог до авіаційних бензині та палив для реактивних двигунів»; – розгляду матеріалів, підготовлених Мінекономрозвитку  України відповідно до пункту 2 (рядок 6) Програми діяльності Кабінету Міністрів України,  затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2014 № 695 та схваленої постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 № 26-VIII, стосовно скасування міждержавних стандартів (ГОСТ), прийнятих до 1992 року; – розгляду  проекту поправки  до ДСТУ 4796:2007   «Паливо авіаційне для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1. Технічні умови»; – розгляду  проекту додатка 3 до Програми робіт з національної стандартизації на 2015 рік, до якого включено теми щодо скасування ГОСТ, розроблених до 1992 року; – розгляду  проекту додатка 4 до Програми робіт з національної стандартизації на 2015 рік, до якого включено теми щодо скасування ГОСТ, розроблених до 1992 року; – розгляду 6-ти європейських стандартів (EN 15376:2014, EN 15491:2007, EN 15721:2013, EN 15769:2009, EN 15837:2009 і EN 15938:2010)  та отримання ухвали про подання їх до ДП «УкрНДНЦ» для прийняття методом підтвердження; – наслідків скасування ГОСТ 28656-90  «Газы углеводородные сжиженные. Расчетный метод определения плотности и давления насыщенных паров» та звернень підприємств галузі – виробників скрапленого газу (ПАТ Укртатнафта», ПРАТ «ЛИНІК») до ДП  «НДІННП «МАСМА», що виконує функції секретаріату  ТК 38, з пропозицією внесення термінової зміни до наказу ДП «УкрНДНЦ»  від 05.11.2015 року № 146.   Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 15.02.2016 року № 37 затверджено План перевірки національних нормативних документів на 2016 рік. Згідно з цим Планом до кінця 2016 року     ДП «НДІННП «МАСМА», яке виконує функції секретаріату ТК 38, необхідно без будь-якого державного фінансування організувати та забезпечити перевірку більше 300 національних нормативних документів нафтопереробної галузі.