Останні розробки

НАДЛУЖНІ  КОМПЛЕКСНІ  МАСТИЛА

ЗАГАЛЬНОГО  ПРИЗНАЧЕННЯ

           Надлужні комплексні мастила утворюють п’яту основну  групу мастил, яким іманентно властиві високі еколюційніктеристики.

На нинішній день надлужні комплексні мастила можна поділити на дві підгрупи:

– поліфункціональні надлужні мастила з екстремально високими експлуатаційними характеристиками;

– монофункціональні надлужні комплексні мастила загального призначення з високими для мастил такого типу експлуатаційними характеристиками.

 

Поліфункціональні надлужні комплексні мастила – багатоцільові мастила, здатні ефективно функціонувати за високих температур, навантажень (таблиця), в присутності води та інших агресивних середовищ, за одночасної дії двох і більше різновекторних стрес-чинників;  характеризуються високою механічною стабільністю. У багатьох випадках можуть використовуватися без функціональних додатків.

Природа додатків, що являються поверхнево-активними модифікаторами міцел, ефективно впливає на рівень антиокиснювальної та антикорозійної активності зазначених комплексних мастил.

 

        З метою зниження собівартості надлужних комплексних мастил в ролі поверхнево-активнихмодифікаторів міцел використовували окремі карбонові кислоти. Одержані надлужні карбоксилатні мастила за реологічними і трибологічними характеристиками значно переважають існуючі нині мастила загального призначення і за багатьма показниками не поступаються поліфункціональним мастилам (таблиця нижче).

 

       Необхідно підкреслити, що хоча вартість надлужних монофункціональних мастил дещо вища від вартості використовуваних нині мастил загального призначення, термін їх експлуатації в 2-2,5раза перевищує термін експлуатації існуючих відповідних мастил загального призначення що робить використання зазначенх надлужних мастил економічно вигідним.    

 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

сучасних мастил загального призначення,

поліфункціональних і монофункціональних

надлужних комплексних мастил

 

 

ПОКАЗНИК

 

 

 

 

 

МАСТИЛО

Реологічні

характеристики

Трибологічні

характеристки

Пене-трація

П

м٬10-4

Т.

крапання

оС

Мех. стабільність

Кр

 

 

%

Критичне наванта-ження

Рк

Н

Наванта-ження зварювання

Рз

Н

Мастила

загального

призначення

 

Літол-24

 

280-320

188

>50

630

1410

 

Уніол-2М/1

220-250

185

>50

980

2320

Поліфунк-ні надлужні

комплексні

мастила

 

Сульфонатне

 

222

>230

10,8

1960

5510

 

Саліцилатне

 

227

>230

11,2

1840

5200

 

Фенолятне

 

244

>230

12,5

1840

5510

Монофунк-ні

надлужні карбоксилатні

комплексні

мастила

 

Карбокси-латні

 

265-295

>230

13-18

1840

3920

 

 

    В разі зацікавленності, звертайтесь за додатковою інформацією.