ОСТАННІ НОВИНИ

25.05.2017 року

Система стандартизації в нафтогазовій галузі формується на основі діючої системи нормативно-правового та технічного забезпечення діяльності підприємств галузі. Існуюча система нормативних документів вимагає постійного оновлення та актуалізації.

На сьогодні діючі в Україні нормативні документи здебільшого не відповідають сучасному технічному рівню і міжнародній класифікації, прийнятій у більшості країн світу і, відповідно, потребують корінної їх переробки.

Нафтогазова галузь сьогодні опинилась у ситуації, коли на протязі 2017 року слід невідкладно розробити та прийняти досить великий перелік ДСТУ на нафтопродукти та нафту взамін міждержавних ГОСТів, які перестають діяти з 01 січня 2018 р. на підставі Постанови КМУ від 09 грудня 2014 року №695 та схваленої Постанови Верховної Ради України від 11 грудня 2014 року №26-УІІІ щодо припинення дії на території України стандартів колишнього СРСР. До відповідного наказу УкрНДНЦ від 14 грудні 2015 року №184 потрапило майже триста радянських ГОСТів, які потребують перегляду.

З метою попередження колапсу у технічному регулюванні нафтогазової галузі ДП «НДІ ННП «МАСМА» разом з технічним комітетом стандартизації ТК-38 38 «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії» почали перегляд 188 нормативних документів та розробку 201  державних стандартів України.

В першу планується розробити ДСТУ на нафту та до двадцяти нормативних документів на методи її випробувань, а також 34 національних стандартів на моніторинг палив  та методи   випробувань автомобільних палив (автомобільних бензинів та дизельного палива).

Для урахування потреб і інтересів учасників ринку ДП «НДІ ННП «МАСМА» пропонує нафто- та газовидобувним компаніям, нафтопереробним підприємствам, компаніям, що надають послуги з транспортування нафти та скрапленого газу, нафтотрейдерам, імпортерам нафтопродуктів, галузевим закладам науки та державним органам стандартизації надсилати свої пропозиції  на пошту lab@masma.ua.