Шановні Колеги!

 

       Запрошуємо Вас до взаємовигідної співпраці в сфері проведення випробувань продуктів нафтопереробки, нафтохімії та альтернативних палив.

      ДП «НДІННП «МАСМА» як галузевий інститут тривалий час здійснює науково-технічну діяльність у галузях нафтопереробки та нафтохімії. Випробувальний центр підприємства акредитований Національним агентством з акредитації України відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 від 18.12.2014, атестат акредитації  №2Н381, чинний до 31.01.2018, на проведення випробувань в сфері нафти та нафтопродуктів.

Основними напрямками роботи інституту є:

- виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень, науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт;

- надання науково-технічних послуг, маркетингових (в тому числі цінові дослідження) та виконання інших робіт, пов’язаних з одержанням наукових і науково-технічних знань та доведення їх до стадії практичного використання для забезпечення потреб нафтопереробки і нафтохімії.

       Інститут пропонує виконання наступних робіт:

- проведення випробувань ПММ на відповідність їх показників якості вимогам нормативних документів та здійснення арбітражних, кваліфікаційних та експлуатаційних випробувань ПММ, надання рішення про допуск до застосування, проведення експертного та науково-технічного супроводження при провадженні;

- розроблення рекомендацій із заміни імпортних ПММ на продукцію вітчизняного виробництва;

-  проведення випробувань з визначення фізико-хімічних показників альтернативних палив та їх компонентів (в т.ч. біоетанолу) та надання експертного висновку щодо наявності ознак альтернативного палива;

- розробка та внесення змін до нормативних технічних документів з регламентування вимог до виробництва, контролювання якості, транспортування, приймання, зберігання, експлуатації, регенерації ПММ;

розроблення заходів з удосконалення паливно-мастильного господарства підприємств та виконання робіт з уніфікації діючого асортименту паливно-мастильних матеріалів (ПММ);

- виконання науково-дослідних робіт з розроблення та застосування нових високоякісних ПММ та удосконалення рецептур та технології виробництва існуючих ПММ.

- надання технічної допомоги у підготовці та проведенні заходів з підвищення кваліфікації фахівців, які працюють з ПММ;

- виконання маркетингових (цінових) досліджень ринку нафтопродуктів.

Запрошуємо до співпраці. Наша адреса: 03680, м. Київ, пр. Палладіна, 46, корпус 4,  телефон (044)  587-89-43 email: info@masma.ua

           Запрошуємо всіх до співпраці !

                                                                                                                                 Адміністрація  «МАСМА»